Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Aktuálně


Hana Autengruberová-Jedličková (1888-1970), Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, vernisáž výstavy a křest monografie ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17 hodin, kurátorka a autorka knihy: Martina Pachmanová. Výstava potvrvá do 26. 2. 2017.

Libuše Heczková - Martina Pachmanová - Petr Šámal (eds.), Jak odraz měsíce v jezeře. Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865-1945. Komentovaná a ilustrovaná antologie právě vyšla v nakladatelství Arbor vitae.

Milada Marešová a Vlasta Vostřebalová Fischerová na výstavě umění nové věcnosti Messerscharf und detailverliebt. Werke der neuen Sachlichkeit, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg / Řezno, 31. 10. 2015 - 31. 1. 2016; Landesgalerie Linz, Linz, 10. 3. - 5. 6. 2016 (http://www.landesmuseum.at/ausstellungen/detail/messerscharf-und-detailverliebt.html).

Milada Marešová a Vlasta Vostřebalová Fischerová zastoupeny v katalogu k rozsáhlé výstavě věnované německé nové věcnosti a jejím mezinárodním souvislostem New Objectivity. Modern German Art in the Weimar Republic, 1919-1933, Los Angeles County Museum, 4. 10. 2015 - 18. 1. 2016.

Databáze ŽENY UMĚLKYNĚ je výstupem výzkumného projektu Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze „Umění, architektura, design a národní identita“ (program Národní a kulturní identita Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV041).

Tyto webové stránky jsou otevřeny k publikování zájemcům z řad historiků/historiček umění a studentů/studentek uměnovědných oborů a všem odborníkům/ odbornicím, kteří/které se zabývají problematikou genderu a moderní vizuální kulturou.