Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Kultúrno-spoločenský kontext života žien na Slovensku v období 1. ČSR: Módna produkcia a odievanie žien


Diplomová práca Zuzany Benkovskej spracúva problematiku odievania žien v širokom kontexte politicko-hospodárskych, ekonomických, kultúrno-spoločenských kontextov 1. ČSR. Zložitý fenomén módy na Slovensku nie je možné posudzovať bez týchto zmien, pretože národnostne rozmanitá krajina s celospoločenskými zmenami po roku 1918 prechádzala obrovskými zmenami. Tieto sa vo všetkých smeroch odrážali do spoločenského i osobného života ženy. Postupné finančné osamostatnenie sa prinieslo i ženám na Slovensku slobodu a nezávislosť. Na pozadí týchto zmien je možné pozorovať premeny ženského šatníka. Etablovanie bežných prvkov (županu, pyžamy...) do šatníka ženy necharakterizoval len obchodný rozvoj krajčírstiev a salónov, ale symbolizoval i túžbu po rovnoprávnosti a vymanenia sa z rodových stereotypov. Mimo iného práca prináša typologické a základné ikonografické rozdelenia módnej produkcie v období prvej republiky, konkrétne mená na poli módnej tvorby, od návrhárok, salóny, kresličky strihov až po redaktorky.

Mgr. Zuzana Benkovská je historička umenia. V rokoch 2000-2005 absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity odbor Dejiny umenia a kultúry. Magisterské štúdium ukončila diplomovou prácou Spoločensko-kultúrny kontext zo života žien v 1. ČSR. V súčasnosti sa širšej verejnosti predstavuje na http://pressburgfashion.blogspot.com/.