Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Umělecká kritikaExaltovaní rytíři a žena jako fantóm i ideál

Text Martiny Pachmanové se věnuje genderové politice moderní české teorie a kritiky umění. Byl publikován ve sborníku žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha (Praha 2012). Summary: The beginnings of Czech modern art have been accompanied by discussions and polemics about the essence of modernity. Besides the relationship of art and national values, it was also the so called “woman’s question” that played a key role in defining the concept of modernity and modernism in Czech lands around the fin de siècle, and that was part of the visual culture discourse even after the disintegration of Austrian-Hungarian Empire and the founding of Czechoslovakia in 1918. Czech art critics and theorists were keen on searching differences between male and female art, and popular theories about sexuality and sexual difference that occupied modern science (biology, psychology, medicine, anthropology, sociology etc.) had impact also on their criteria and rating of aesthetic, formal, and moral quality of art. Woman and what used to be considered as her essence – that is the adored as well as condemned “ewig Weibliche” – were crucial for establishing modernism on the Czech art scene. Femininity – similarly as, for instance, “Germanness” – thus turned to be one of the main paradigms against which Czech male artists and critics strongly opposed. The text focuses on what role has played gender and sexual politics in maintaining the canon of Czech modern art and art criticism as fundamentally male/masculine concept. It also analyzes gender stereotypes and discriminatory strategies of prominent male art critics that were oriented against full professionalization of women artists.

„Na dvě stě životopisů a ani jedna zmínka o ženě“

Text Martiny Pachmanové věnovaný práci historičky umění, kritičky a kurátorky Anny Masarykové (1911 - 1996) ke 100. výročí od jejího narození akcentuje její zájem o ženy umělkyně.

Labutí píseň Nezávislých a vzestup "ženského umění"

Text Martiny Pachmanové se zabývá rolí významné české novinářky, esejistky a spisovatelky Miloslavy Sísové pro etablování ženského umění mezi válkami.

Slyšet šepot duše v dunění moderního pokroku

Text Martiny Pachmanové se věnuje počátkům české ženské umělecké kritiky na konci 19. a začátku 20. století. Obrací pozornost k význačným autorkám, jež své recenze a studie zaměřené na ženské umělecké vzdělávání, na rodící se fenomén ženského umění a v neposlední řadě na problematiku uměleckého průmyslu publikovaly na stránkách předních českých ženských časopisů, včetně Elišky Krásnohorské (Ženské listy) či Terézy Novákové (Ženský svět).


< Previous 1 Next >