Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Reklama a módaKultúrno-spoločenský kontext života žien na Slovensku v období 1. ČSR

Diplomová práce Zuzany Benkovské se věnuje otázkám společenského a kulturního života žen na Slovensku v době mezi válkami a z nich vyplývajícími vlivy na dobové dámské odívání. Diplomová práce byla obhájena na Katedře dějin umění a kultury na FF Trnavské univerzity v roce 2005.

Krásu studovati

Komentovaný fotoesej na téma mýtu ženské krásy vychází z reklam publikovaných na stránkách časopisu Salon z r. 1936. Sestavila Martina Pachmanová

Žena, obchod a reklama za první republiky

S rozvojem reklamy v druhé polovině 19. století se rodí žena jako spotřebitelka. Proces komercializace ženského života vyvrcholil v meziválečné době a zasáhl i meziválečné Československo. Andrea Bartáková se ve svém příspěvku pokouší alespoň v hrubých rysech zmapovat základní typologii prvorepublikové reklamy s ohledem na ženu jako spotřebitelku, ať již v roli "domácí paní" nebo v roli emancipované ženy. Jak však ukazuje, hranice mezi těmito dvěma úlohami byly v oblasti reklamy, propagace a marketingu daleko méně zřetelné, než jak by se na první pohled mohlo zdát.

Sen o automobilu

Automobilismus byl v první polovině 20. století chápán jako nedílná součást mužského světa. Z dobové automobilové reklamy je však patrné, že to nebyl muž, nýbrž žena, která ve vizuálním zobrazení většinou zaujímala výsadní postavení. Martina Pachmanová ve svém textu rozebírá obrazy žen za volantem v prvorepublikové reklamě a dobovém tisku.


< Previous 1 Next >