Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Humor a karikaturaŽena v moderní karikatuře

Tzv. ženská otázka plnila stránky českých humoristických časopisů již od konce 19. století. Po založení Československé republiky a zavedením volebního práva pro ženy mnoho karikaturistů s nebývalou vervou a ironií reagovalo na nové postavení "druhého pohlaví". Text na několika příkladech z dobových periodik (Šibeničky) dokládá, že žena byla očima předních českých karikaturistů nadále vnímána jako bytost submisivní a hloupá. Sufražetky byly vykreslovány jako opak "pravého" ženství - nehezké a asexuální.

Revoluční síla exilového smíchu

Esej se zabývá analýzou humoristického týdeníku Simplicus, který v Praze v roce 1934 založila skupina německých exilových umělců a intelektuálů. Humor, ironie a satira se pro ně a jejich přispěvatele - spisovatele a karikaturisty - staly zásadními zbraněmi v boji proti Hitlerově národně-socialistické ideologii. Autorka věnuje zvláštní pozornost "sňatku" politiky, sexuality a erotiky a způsobům, jakým se toto spojení podílelo nejen na kritice nacionalistické a rasistické propagandy Třetí říše, ale rovněž na podvracení mnohých genderových stereotypů.


< Previous 1 Next >