Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

O autorce projektu


doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (*1970 v Praze) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Vystudovala obor Dějiny umění a estetika na FF UK, kde v roce 2003 obhájila také svou disertační práci. Je držitelkou několika badatelských stipendií, včetně grantu Research Support Scheme (1998) a grantu Fulbrightovy nadace (v akademickém roce 2000/1 pobývala na Harvard University). Od roku 1996 působí na Katedře dějin umění a estetiky na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Ve své vědecké práci se zabývá především otázkami genderu a feminismu v oblasti moderního a současného vizuálního umění a kultury. Na toto téma publikovala řadu studií v českém a anglickém jazyce a několik knih – Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě (Praha: One Woman Press 2001; v anglické verzi vydaná jako on-line publikace britským nakladatelstvím n.paradoxa pod titulem Mobile Fidelities: Conversations on Feminism, History, and Visuality, www.ukonline.co.uk/n.paradoxa), Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě (Praha: One Woman Press 2002) a Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu (Praha: Argo 2004). Je koeditorkou knihy Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění (Praha: Academia 2008, spolu s Milenou Bartlovou). V roce 2008 autorka realizovala výstavu Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu v Moravské galerii v Brně, k níž vydala monografický katalog nazvaný Milada Marešová: Malířka nové věcnosti (MG v Brně, Argo). Svou znalost díla Milady Marešové zhodnotila jako editorka a autorka doslovů ve dvou dalších knihách: Milada Marešová, Waldheimská idyla (Praha: Academia, 2009) a Milada Marešová, Domácí biograf (Praha: Arbor vitae – VŠUP 2009). V roce 2013 vydala (spolu s Michalou Frank Barnovou) monografickou publikaci u příležitosti stejnojmenné výstavy Vlasta Vostřebalová Fischerová(1898-1963). Mezi sociálním uměním a magickým realismem (Moravská galerie v Brně - Galerie hl. města Prahy - Arbor vitae) a knihu Zrození  umělkyně z pěny limonády. Genderové kontexty české teorie a kritiky umění (Praha: VŠUP 2013).

Martina Pachmanová je držitelkou Ceny Josefa Krásy za mimořádný počin v oblasti dějin umění, kterou jí za rok 2005 udělila Uměleckohistorická společnost. V roce 2014 obdržela Cenu F. X. Šaldy za uměleckou kritiku za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády. Genderové kontexty české teorie a kritiky umění (2013).