Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Neznámá území českého moderního umění


Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha: Argo 2004.

Kniha je první tuzemskou prací, která mapuje dlouho přehlížené problémy spjaté s problematikou genderového výkladu dějin umění. Z perspektivy genderové analýzy nově uchopuje problém českého moderního umění (a modernismu vůbec). V časovém rámci, určeném zhruba lety 1895 - 1939, zkoumá nejen způsoby výtvarného zobrazení ženskosti a mužskosti, ale rovněž to, jak se výtvarné umění podílelo na formování genderové identity a jakou roli v českém moderním umění hrály ženy-umělkyně.

Kniha je rozdělena do pěti kapitol a je doplněna podrobnou tuzemskou a zahraniční bibliografií k danému tématu. Jeho strukturu tvoí problémové okruhy spíš než souvislé lineární vyprávění. Ačkoli mezi po sobě následujícími kapitolami existuje pojítko, kniha nenastiňuje kauzální vývojovou vazbu vedoucí k velkému příběhu. Jednotlivé kapitoly lze číst jako autonomní eseje, které dohromady skládají metodologicky i stylově heterogenní celek s otevřeným koncem.

Obsah:

1) Předmluva: České moderní umění pod lupou genderu; 2) Ženské práce v mužném věku: Ornament, zločin a nemoc intimity; 3) Vývojové odchylky modernismu: Paradigma žena; 4) Kolektivní touhy: Česká avantgardní architektura a budování "nadpohlavního" prostoru; 5) Potíže s genderem: Já je někdo jiný; 6) "Géniova mateřština": Ke konstrukci maskulinity v české moderní kultuře; 7) Odborná literatura.

Kniha je k dispozici v PDF formátu zaregistrovaným čtenářům a čtenářkám těchto webových stránek.