Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Revoluční síla exilového smíchu: Gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus


Text původně vyšel v časopise Umění LI, 2003, č. 2 (přetištěno in: ARTMargins, November 2003, www.artmargins.com)